<- Terug

Verantwoordelijk voor de afdelingen;  rioolservice, gemalen en drukriolering, gladheidbestrijding (6 gemeenten) en parkeerbeheer. 52 fte, inclusief met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Afhandelen klachten en meldingen, vergunning aanvragen behandelen en ervaring met het werken met open bestek posten. Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemalen in de gemeenten Borne, Haaksbergen en Hof van Twente.